Log ind   |  
Kontakt Minimer

Arnakkevej 30 A
4593 Eskebjerg
Email:  eev@post.tele.d

Ved ledningsbrud kontakt:

Torben Chr. Jensen 5929 1007

Jens Weinreich         2212 4370

Gert Larsen              2331 8858

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Forside
Driftsinfo Minimer

Vandforsyningen kører normalt

 

Forside Minimer


Husk der er generalforsamling,

lørdag den 13. maj 2017

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en

rigtig god sommer


Eskebjerg-Enghave Vandværk

Andelsselskabet blev oprettet i 1965, hvor man købte grunden på Arnakkevej 30 A

 I 1966 var vandværket færdigbygget og man kunne begynde at levere vand til forbrugerne. 

Der er i årenes løb foretaget en række forbedringer på vandværket .

 I dag har vi et velfungerende moderniseret vandværk der levere vand af en god kvalitet.

 Vi har i dag 3 boringer der leverer rigtigt godt vand. Det har været nødvendigt at

 lukke 2 boringer på grund af  dårlig vandkvalitet.


 


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation