Log ind   |  
Kontakt Minimer

Arnakkevej 30 A
4593 Eskebjerg
Email:  eev@post.tele.d

Ved ledningsbrud kontakt:

Jens Weinreich         2212 4370

Gert Larsen              2331 8858

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Forside
Driftsinfo Minimer

Vandforsyningen kører normalt

 

Forside Minimer

Eskebjerg-Enghave Vandværk

Andelsselskabet blev oprettet i 1965, hvor man købte grunden på Arnakkevej 30 A

 I 1966 var vandværket færdigbygget og man kunne begynde at levere vand til forbrugerne. 

Der er i årenes løb foretaget en række forbedringer på vandværket .

 I dag har vi et velfungerende moderniseret vandværk der levere vand af en god kvalitet.

 Vi har i dag 3 boringer der leverer rigtigt godt vand. Det har været nødvendigt at

 lukke 2 boringer på grund af  dårlig vandkvalitet.


 


Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation